מספרים

 • 1 = Un
 • 2 = Deux
 • 3 = Trois
 • 4 = Quatre
 • 5 = Cinq
 • 6 = Six
 • 7 = Sept
 • 8 = Huit
 • 9 = Neuf
 • 10 = Dix
 • 11 = Onze
 • 12 = Douze
 • 13 = Treize
 • 14 = Quatorze
 • 15 = Quinze
 • 16 = Seize
 • 17 = Dix sept
 • 18 = Dix huit
 • 19 = Dix neuf
 • 20 = Vingt
 • 21 = Vingt et un
 • 22 = Vingt deux
 • 23 = Vingt trois
 • 24 = Vingt quatre
 • 25 = Vingt cinq
 • 26 = Vingt six
 • 27 = Vingt sept
 • 28 = Vingt huit
 • 29 = Vingt neuf
 • 30 = Trente
 • 40 = Quarante
 • 50 = Cinquante
 • 60 = Soixante
 • 70 = Soixante dix
 • 71 = Soixante et onze
 • 72 = Soixante douze
 • 73 = Soixante treize
 • 74 = Soixante quatorze
 • 75 = Soixante quinze
 • 76 = Soixante seize
 • 77 = Soixante dix sept
 • 78 = Soixante dix huit
 • 79 = Soixante dix neuf
 • 80 = Quatre vingts
 • 81 = Quatre vingts un
 • 90 = Quatre vingts dix
 • 91 = Quatre vingts onze
 • 92 = Quatre vingts douze
 • 93 = Quatre vingts treize
 • 94 = Quatre vingts quatorze
 • 95 = Quatre vingts quinze
 • 96 = Quatre vingts seize
 • 97 = Quatre vingts dix sept
 • 98 = Quatre vingts dix huit
 • 99 = Quatre vingts dix neuf
 • 100 = Cent
 • 101 = Cent un
 • 200 = Deux cents
 • 1000 = Mille
 • 1001 = Mille un
 • 2000 = Deux milles
 • 1000000 = Un million
 • 1000000000 = Un milliard
Posted in מילון עברי צרפתי, שונות.

4 Comments

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *